Studiedag op 29 september a.s.

De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingevoerd. Iedereen die kán werken, maar ondersteuning nodig heeft, valt onder de nieuwe wet. De Participatiewet vervangt de WWB, de WSW en een groot deel van de Wajong. Met ingang van 1 januari 2015 ging de WSW op slot. Er komen geen nieuwe Wsw-ers meer. Ook de toegang tot de Wajong is moeilijker geworden. De Participatiewet vindt dat iedereen zo veel mogelijk regulier moet gaan werken.

Daarom organiseren wij 29 op september een studiedag met als thema:
”Heeft de Participatiewet gebracht wat ervan verwacht werd ” Lees verder

Werkplan Mobility 2017

Mobility staat voor kwaliteit en ontmoeting van leden. Leden kunnen gemeentelijke of regionale adviesraden zijn, die advies geven rondom werk en inkomen of op sociaal domein gebied. Wij verbinden, ondersteunen en stimuleren inspraak, voor en door mensen met een arbeidsbeperking en / of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen wij door landelijke belangenbehartiging, afstemming en samenwerking. Lees verder