Werkplan Mobility 2017

Mobility staat voor kwaliteit en ontmoeting van leden. Leden kunnen gemeentelijke of regionale adviesraden zijn, die advies geven rondom werk en inkomen of op sociaal domein gebied. Wij verbinden, ondersteunen en stimuleren inspraak, voor en door mensen met een arbeidsbeperking en / of afstand tot de arbeidsmarkt. Dat doen wij door landelijke belangenbehartiging, afstemming en samenwerking. Lees verder