Studiedagmiddag “3 jaar Participatiewet: Banenafspraak banen en beschut werk”

Mobility organiseert op 31 oktober 2018 een studiemiddag met het thema:
“3 jaar Participatiewet: Banenafspraak banen en beschut werk”.

We starten met een algemene inleiding over de Participatiewet.
Het UWV gaat in op de indicatiestelling van deze beide regelingen.

Bijgaand vinden jullie de uitnodiging en het inschrijfformulier van de studiemiddag van Mobility op 31 oktober 2018 in Breda

Tijd: Inloop vanaf 13.00 uur.
Start programma: 13.30 uur.
Einde programma: 16.30 uur

Wat kost het?
Voor leden van Mobility is de bijeenkomst kosteloos voor 2 personen. 3de en volgende deelnemers betalen EURO 35,- per persoon.

Leden van andere adviesraden betalen EURO 35, – per persoon voor deze middag.
Via het bijgevoegde inschrijfformulier kunt u zich aanmelden. Uw aanmelding is definitief als de inschrijving is ontvangen.

Landelijke kick-off Ongehinderd Testdag in Zeist op 3 oktober as.

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid op woensdagmiddag 3 oktober vindt de allereerste landelijke Ongehinderd Testdag plaats. De kick-off wordt gehouden in Gemeente Zeist. Otwin van Dijk (ambassadeur voor het VN-Verdrag Handicap en burgemeester Oude IJsselstreek) en Gerard de Nooij (directeur Ongehinderd) zullen hier de dag aftrappen. Lees verder

Petitie voor herinvoering of heropening van de WSW

Den Haag, 5 juli 2018

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteit: Petitie
Datum: dinsdag 11 september 2018
Tijd: 13.30 – 13.45 uur
Openbaar/besloten: openbaar
Locatie: Statenpassage

Onderwerp: Herinvoering/heropening van de WSW


Agendapunt: Verzoek tot aanbieding petitie ‘Sociale werkvoorziening heropenen voor alle mensen met een beperking’

Uw voorzitter zal op bovengenoemde datum de petitie ‘Sociale werkvoorziening heropenen voor alle mensen met een beperking’ in ontvangst nemen van de heer C. Monteiro.

Hij nodigt u uit hierbij aanwezig te zijn
Zaak: Brief derden – R. Nasibdar te – 22 juni 2018
Verzoek tot aanbieding petitie ‘Sociale werkvoorziening heropenen voor alle mensen met een beperking’ – 2018Z12417


Griffier: M.E. Esmeijer
Activiteitnummer: 2018A03331

(Origineel document als pdf)

 

Vk: “Tienduizenden jonggehandicapten thuis zonder werk of uitkering”

n de Volkskrant van 13-05 vonden wij het volgende artikel:

Aantal zonder werk én zonder uitkering neemt toe
Sinds gemeenten de verantwoordelijkheid hebben voor jonggehandicapten, zijn tienduizenden van hen thuis komen te zitten zonder werk of uitkering.
Jeugdzorg Nederland schat dat het inmiddels om mogelijk 30 duizend jongeren gaat, drie keer meer dan de officiële raming van de overheid. Deze jongeren staan niet op de radar van de overheid, terwijl hun gemeente hen aan werk zou moeten helpen. Gijs Herderscheê en Sheila Sitalsing 12 mei 2018, 2:00

Lees verder

Vk: “Aantal jonggehandicapten zonder uitkering stijgt snel”

In de Volkskrant van 24-04 vonden wij het volgende artikel:
“Het aantal laagbegaafde en gehandicapte jongeren dat zonder uitkering thuiszit stijgt snel. Het lukt hun niet aan werk te komen. De uitkering voor jonggehandicapten, de Wajong, bestaat voor hen niet meer. Gemeenten die nu voor hen verantwoordelijk zijn, slagen er nauwelijks in hen aan werk te helpen…” Door Gijs Herderscheê.
Het hele artikel vind u hier.

Landelijke Cliëntenraad over Loondispensatie

“Het huidige systeem van LKS heeft nadelen! het voorstel Loondispensatie van staatsecretaris Van Ark heeft nog meer nadelen! Met de invoering van loondispensatie wordt de bureaucratie niet opgelost. Ook niet voor werkgevers! want de bureaucratie bij het aanvragen van werkvoorziening blijft bestaan en is ook een doorn in hun oog.

Waarom moet er gekozen worden tussen twee kwaden. Laten we samen (Cliënten, sociale partners, VNG, uitvoeringsorganisaties enz.) op zoek gaan naar een goede oplossing!” Lees verder

Vk: “Kabinet ‘schendt rechten van gehandicapten’, College voor de Rechten van de Mens levert harde kritiek.”

In de Volkskrant van 13 april 2018 vonden wij het volgende artikel:

Kabinetsplan ‘schendt rechten gehandicapten’, College voor de Rechten van de Mens levert harde kritiek.

Het kabinet discrimineert gehandicapten door het werkgevers mogelijk te maken hen onder het minimumloon te betalen. Dit leidt tot een ‘achteruitgang in hun recht op billijke beloning en sociale zekerheid’, bijvoorbeeld doordat ze geen aanvullend pensioen meer kunnen opbouwen boven op hun AOW.  Lees verder