Algemene leden vergadering

Beste leden,

Op zaterdag 21 maart 2020 is onze volgende Algemene Ledenvergadering.

Het bestuur heeft niet stilgezeten. Zo is het financieel jaarverslag 2019 opgesteld én is de kascommissie al bij elkaar geweest.

Komende week wordt het jaarverslag 2019 afgerond. Aan het einde van volgende week worden deze stukken naar u toegestuurd.

Na het vaststellen van deze stukken, is er tijd voor het bespreken van 1 of 2 thema’s. Graag horen wij van u welke thema’s u besproken wilt hebben.

Geef dit dan svp door voor 13 maart, zodat wij ook tijd hebben voor de voorbereiding.

Hartelijke groet,

Bestuur Mobility

Van Ark heeft nieuw plan om arbeidsgehandicapten aan werk te helpen.

Staatssecretaris Van Ark heeft een nieuw voorstel om arbeidsgehandicapten aan het werk te helpen. Haar vorige plan leidde tot veel protest en werd uiteindelijk geschrapt, ook omdat het lastig uitvoerbaar was. Het afgelopen jaar heeft ze met alle betrokkenen overlegd.

Verder lezen:
https://nos.nl/artikel/2322864-van-ark-heeft-nieuw-plan-om-arbeidsgehandicapten-aan-werk-te-helpen.html

Organisaties: laat van je horen!

Nederland kent zoveel pareltjes: cliëntenraden of -organisaties die het verschil maken in het leven van burgers die op de een of andere manier afhankelijk zijn van de gemeente, UWV of SVB. Ze zorgen ervoor dat mensen worden gezien. Ze laten zien dat een procedure veel korter kan of laten uitvoerders kennis maken met het dagelijks leven van die burger. De meeste cliëntenraden doen hun werk in stilte. Dat is mooi maar ook heel erg jammer.

Lees verder om te weten wat u daarin kunt veranderen!

>> lees verder

Goed om te weten blinde en dove mensen tellen nu ook mee voor het banenplan.

Bijna onopgemerkt is de definitie van ‘arbeidsbeperkt’ gewijzigd. Plots zijn er circa tienduizend extra mensen die kunnen meetellen voor het banenplan.
Het wordt voor dove en blinde mensen makkelijker aan een baan te komen. Dat geldt ook voor middelbaar en hoger opgeleide mensen met bijvoorbeeld autisme of een ernstige psychische aandoening die serieuze begeleiding vergt.
Mensen die tot deze groepen behoren, mogen nu bij uitkeringsinstantie UWV vragen of zij alsnog in het zogeheten doelgroepregister kunnen worden opgenomen. Dat betekent dat ze meetellen voor het Banenplan, een afspraak uit 2015 van overheid, werkgevers en vakbonden om uiterlijk in 2026 125.000 extra banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking.


https://www.trouw.nl/economie/blinde-en-dove-mensen-tellen-nu-ook-mee-voor-het-banenplan~b1037ff8/