Kerntaken

  • Mobility behartigt de collectieve belangen van de aangesloten adviesraden. Wij ijveren ervoor dat mensen met een arbeidsbeperking en/ of met een afstand tot de arbeidsmarkt, volwaardig kunnen meedoen. 
  • Bij de belangenbehartiging beroepen wij ons op het VN-verdrag betreffende de rechten van mensen met een handicap.
  • Mobility biedt ondersteuning aan de aangesloten adviesraden. We berichten over actuele ontwikkelingen die voor de adviesraden van belang zijn. Dit gebeurt via berichten en via de website. Daarnaast organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten en studiedagen over actuele kwesties. 
  • Mobility maakt zich sterk voor goede cliëntenparticipatie op gemeentelijk en regionaal niveau. Zij geeft cliëntenraden advies over de vormgeving van de raden. 
  • Mobility werkt samen met anderen. Het doel van samenwerking is om zowel landelijk als regionaal de krachten te bundelen. Door regelmatige contacten met andere netwerken versterkt Mobility haar invloed. Omdat inspraak in de gemeente verandert, en ook landelijke trends beïnvloedbaar zijn, werkt Mobility met organisaties samen om de verenigingsvisie uit te bouwen tot een betere bewustwording.
  • Mobility heeft haar organisatie ingericht naar de wensen van de leden en de beschikbare middelen. Dat betekent dat alleen iets gedaan kan worden wanneer er geld beschikbaar is. Wij hebben een beperkt budget. Dat betekent dat wij kiezen voor zaken die echt nodig zijn. Onze voorkeur gaat uit naar activiteiten die het mogelijk maken om ervaringen uit te wisselen. Alles wat namens Mobility georganiseerd of geregeld wordt, proberen wij zo kosteneffectief te doen.