Agenda Vereniging Mobility 2020

Heeft u onderwerpen die u op 21 maart 2020 besproken wilt hebben, geef ze dan zo gauw mogelijk door.

Het jaarplan 2020.

De ALV in 2020.

 • 21 maart 2020;
 • 20 juni 2020;
 • 31 oktober 2020.

Voor de zomer staan de volgende activiteiten op stapel:

 • 17 februari 2020: Vergadering Landelijke Cliëntenraad te Den Haag
 • 12 maart 2020: Programmadag
 • 21 maart 2020: Algemene Ledenvergadering Mobility te Zeist
 • 2 april 2020: Congres Landelijke Cliëntenraad Te Nieuwegein
 • 23 april 2020: Vergadering Landelijke Cliëntenraad te Den Haag
 • 20 juni 2020: Algemene Ledenvergadering Mobility te Zeist
 • 22 juni 2020: Vergadering Landelijke Cliëntenraad te Den Haag

Ook de themagroepen van de LCR gaan weer aan de slag.
Mobility neemt deel aan de volgende werkgroepen:

 • Armoede en schulden;
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning;
 • Beschut werk;
 • Commissie samenstelling LCR.

Vanaf 2019 is Mobility (Jos Sprenkels) lid van het dagelijks bestuur van de  LCR.