Cao Sociale Werkvoorziening 2020 is nu definitief

De cao Sociale Werkvoorziening (SW) 2020 is definitief vastgesteld. Op basis van de uitslag van de ledenraadplegingen hebben sociale partners het akkoord op 10 juni bekrachtigd.  De cao heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 en gaat per direct in.

Salarisverhoging

Een direct gevolg van het akkoord is dat medewerkers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen vanaf juli 2020 een salarisverhoging ontvangen van 1,6%. Deze stijging is gelijk aan de stijging van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 juli 2020.

De loontabel per 1 juli 2020 is binnenkort te vinden op: caosw.nl.

Cedris heeft dezelfde loontabel al eerder verstrekt in conceptvorm aan haar leden.

Meer informatie kunt u vinden in het nieuwsbericht op de website van de VNG.

Met dank aan Cedris.