De ombudsman

Beste leden,

De ombudsman heeft onderzoek gedaan naar de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp).

Het is een hindernisbaan met veel obstakels. Onderstaand de link naar het rapport. Pas op met afdrukken, het zijn 96 bladzijden.

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2020/toegang-tot-wet-schuldsanering-is-een-hindernisbaan-zonder-finish