Wetsvoorstel meervoudige problematiek laat te veel gaten privacy burger zien.

Privacy is een groot goed. Voor iedereen! De privacy van burgers moet niet zonder meer worden opgeofferd om meervoudige problematiek in het sociaal domein te kunnen aanpakken. Zaken als beroepsgeheim van hulpverleners komt door dit wetsvoorstel onder druk te staan.

De LCR pleit in zijn reactie op het wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein voor een zorgvuldige benadering. Anders is het risico groot dat veel mensen met de billen bloot gaan, zonder dat de noodzaak hiervan is aangetoond.

>> lees verder