Vk: “Kabinet ‘schendt rechten van gehandicapten’, College voor de Rechten van de Mens levert harde kritiek.”

In de Volkskrant van 13 april 2018 vonden wij het volgende artikel:

Kabinetsplan ‘schendt rechten gehandicapten’, College voor de Rechten van de Mens levert harde kritiek.

Het kabinet discrimineert gehandicapten door het werkgevers mogelijk te maken hen onder het minimumloon te betalen. Dit leidt tot een ‘achteruitgang in hun recht op billijke beloning en sociale zekerheid’, bijvoorbeeld doordat ze geen aanvullend pensioen meer kunnen opbouwen boven op hun AOW.  Lees verder