Landelijke Cliëntenraad over Loondispensatie

“Het huidige systeem van LKS heeft nadelen! het voorstel Loondispensatie van staatsecretaris Van Ark heeft nog meer nadelen! Met de invoering van loondispensatie wordt de bureaucratie niet opgelost. Ook niet voor werkgevers! want de bureaucratie bij het aanvragen van werkvoorziening blijft bestaan en is ook een doorn in hun oog.

Waarom moet er gekozen worden tussen twee kwaden. Laten we samen (Cliënten, sociale partners, VNG, uitvoeringsorganisaties enz.) op zoek gaan naar een goede oplossing!” Lees verder

Vk: “Kabinet ‘schendt rechten van gehandicapten’, College voor de Rechten van de Mens levert harde kritiek.”

In de Volkskrant van 13 april 2018 vonden wij het volgende artikel:

Kabinetsplan ‘schendt rechten gehandicapten’, College voor de Rechten van de Mens levert harde kritiek.

Het kabinet discrimineert gehandicapten door het werkgevers mogelijk te maken hen onder het minimumloon te betalen. Dit leidt tot een ‘achteruitgang in hun recht op billijke beloning en sociale zekerheid’, bijvoorbeeld doordat ze geen aanvullend pensioen meer kunnen opbouwen boven op hun AOW.  Lees verder