Vk: “Aantal jonggehandicapten zonder uitkering stijgt snel”

In de Volkskrant van 24-04 vonden wij het volgende artikel:
“Het aantal laagbegaafde en gehandicapte jongeren dat zonder uitkering thuiszit stijgt snel. Het lukt hun niet aan werk te komen. De uitkering voor jonggehandicapten, de Wajong, bestaat voor hen niet meer. Gemeenten die nu voor hen verantwoordelijk zijn, slagen er nauwelijks in hen aan werk te helpen…” Door Gijs Herdersche√™.
Het hele artikel vind u hier.