Landelijke Cliëntenraad over Loondispensatie

“Het huidige systeem van LKS heeft nadelen! het voorstel Loondispensatie van staatsecretaris Van Ark heeft nog meer nadelen! Met de invoering van loondispensatie wordt de bureaucratie niet opgelost. Ook niet voor werkgevers! want de bureaucratie bij het aanvragen van werkvoorziening blijft bestaan en is ook een doorn in hun oog.

Waarom moet er gekozen worden tussen twee kwaden. Laten we samen (Cliënten, sociale partners, VNG, uitvoeringsorganisaties enz.) op zoek gaan naar een goede oplossing!” Lees verder

Vk: “Kabinet ‘schendt rechten van gehandicapten’, College voor de Rechten van de Mens levert harde kritiek.”

In de Volkskrant van 13 april 2018 vonden wij het volgende artikel:

Kabinetsplan ‘schendt rechten gehandicapten’, College voor de Rechten van de Mens levert harde kritiek.

Het kabinet discrimineert gehandicapten door het werkgevers mogelijk te maken hen onder het minimumloon te betalen. Dit leidt tot een ‘achteruitgang in hun recht op billijke beloning en sociale zekerheid’, bijvoorbeeld doordat ze geen aanvullend pensioen meer kunnen opbouwen boven op hun AOW.  Lees verder

LCR-congres 2018: interessant aanbod voor breed publiek

Is het LCR-congres van 12 april 2018 alleen bedoeld voor cliëntenraden? Dat is een vraag die we vaker krijgen. Het antwoord is: iedereen die zich interesseert voor onderwerpen die op deze dag aan bod komen, is welkom. Het aanbod kennissessies is breed: van schuldhulpverlening tot armoede, van de Participatiewet tot ervaringen van mensen uit het doelgroepenregister. Klik om meer te weten over het LCR-congres 2018 dat plaatsvindt op donderdag 12 april 2018 in NBC Blokhoeve in Nieuwegein. Het thema ‘Hoezo zelfredzaam!’ komt uitgebreid aan bod. Meld u snel aan voor het LCR-congres 2018 om ervan verzekerd te zijn dat u erbij bent én een kennissessie kunt kiezen die u het meest aanspreekt.

Vk: “Kort loon arbeidsbeperkten niet.”

In de Volkskrant van 14 december stond een oproep van diverse organisaties om het loon van arbeidsbeperkten niet te korten dat wil zeggen: niet te reduceren tot uitkeringsniveau. Het hele artikel vindt u hieronder.

“Rond de formatie traden werkgevers naar buiten met een ambitie én een vraag. De ambitie: geef een nieuwe impuls aan de banenafspraak voor mensen met minder arbeidsvermogen en ondersteun daarmee een inclusieve arbeidsmarkt. De terechte vraag daarbij: kabinet, maak werken met arbeidsbeperkten aantrekkelijker en eenvoudiger. In het regeerakkoord kwam antwoord op die vraag. Maar wat ons betreft niet het juiste antwoord: loondispensatie.

Lees verder

Terugblik Studiedag 29 september 2017

De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingevoerd. Iedereen die kán werken, maar ondersteuning nodig heeft, valt onder de nieuwe wet. De Participatiewet vervangt de WWB, de WSW en een groot deel van de Wajong. Met ingang van 1 januari 2015 ging de WSW op slot. Er komen geen nieuwe Wsw-ers meer. Ook de toegang tot de Wajong is moeilijker geworden. De Participatiewet vindt dat iedereen zo veel mogelijk regulier moet gaan werken. Lees verder

Studiedag op 29 september a.s.

De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingevoerd. Iedereen die kán werken, maar ondersteuning nodig heeft, valt onder de nieuwe wet. De Participatiewet vervangt de WWB, de WSW en een groot deel van de Wajong. Met ingang van 1 januari 2015 ging de WSW op slot. Er komen geen nieuwe Wsw-ers meer. Ook de toegang tot de Wajong is moeilijker geworden. De Participatiewet vindt dat iedereen zo veel mogelijk regulier moet gaan werken.

Daarom organiseren wij 29 op september een studiedag met als thema:
”Heeft de Participatiewet gebracht wat ervan verwacht werd ” Lees verder