Agenda Vereniging Mobility 2019

2019 wordt een druk en spannend jaar voor Mobility. Afgelopen weken werd het jaarverslag 2018 gemaakt en de jaarrekening 2019. Deze stukken worden binnenkort  naar u toegezonden als voorbereiding voor de ALV op 30 maart 2019. In de tussenliggende weken komt de kascommissie bij elkaar.

Heeft u onderwerpen die u op 30 maart 2019 besproken wilt hebben, geef ze dan zo gauw mogelijk door.

Voor de zomer staan de volgende activiteiten op stapel:

 • 25 feb. 2019:       LCR-vergadering;
 • 30 maart 2019:    Algemene Ledenvergadering te Zeist;
 • 11 april 2019:       Bijdrage aan congres LCR te Utrecht;
 • 25 april 2019:       LCR-vergadering te Den Haag;
 • 24 juni 2019:        LCR-vergadering Den Haag;
 • 27 juni 2019:        Programmadag;
 • 29 juni 2019:        Algemene Ledenvergadering te Zeist.

Ook de themagroepen van de LCR gaan weer aan de slag.
Mobility neemt deel aan de volgende werkgroepen:

 • Armoede en schulden;
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning;
 • Beschut werk;
 • Commissie samenstelling LCR.

Vanaf maart 2019 is Mobility (Jos Sprenkels) lid van het dagelijks bestuur van de LCR.