Agenda

2018

21 apr. ALV – Vaststelling jaarverslag- en jaarrekening van 2017;
17 mei Studiemiddag: Banenafspraak banen en beschut werk.
16 jun. Info volgt later;
03 nov. ALV – Werkplan- en begroting 2018;
Nb, deze bijeenkomsten beginnen 10.30 en eindigen uiterlijk 13.00 uur.
(Met uitzondering van de studiemiddagen.)