Beste leden

Het bestuur heeft besloten om de vergadering op zaterdag 21 maart 2020 niet door te laten gaan in verband met het Corona virus.

De jaarstukken worden besproken op de ALV van 20 juni 2020.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Mobility