Petitie voor herinvoering of heropening van de WSW

Den Haag, 5 juli 2018

Voortouwcommissie: vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Activiteit: Petitie
Datum: dinsdag 11 september 2018
Tijd: 13.30 – 13.45 uur
Openbaar/besloten: openbaar
Locatie: Statenpassage

Onderwerp: Herinvoering/heropening van de WSW


Agendapunt: Verzoek tot aanbieding petitie ‘Sociale werkvoorziening heropenen voor alle mensen met een beperking’

Uw voorzitter zal op bovengenoemde datum de petitie ‘Sociale werkvoorziening heropenen voor alle mensen met een beperking’ in ontvangst nemen van de heer C. Monteiro.

Hij nodigt u uit hierbij aanwezig te zijn
Zaak: Brief derden – R. Nasibdar te – 22 juni 2018
Verzoek tot aanbieding petitie ‘Sociale werkvoorziening heropenen voor alle mensen met een beperking’ – 2018Z12417


Griffier: M.E. Esmeijer
Activiteitnummer: 2018A03331

(Origineel document als pdf)