Studiemiddag: Banenafspraak banen en beschut werk.

De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingevoerd. Iedereen die kán werken, maar ondersteuning nodig heeft, valt onder de nieuwe wet. De Participatiewet vervangt de WWB, de WSW en een groot deel van de Wajong. Wat kwam er voor de Wsw en de Wajong in de plaats: Banenafspraak banen en beschut werk.

Op 17 mei 2018 organiseert Vereniging Mobility een studiemiddag over ruim 3 jaar Participatiewet en Banenafspraak banen en beschut werk. Het UWV gaat in op de indicatiestelling voor deze beide regelingen.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle adviesraden die met de Participatiewet te maken hebben:

  • Participatieraden;
  • Adviesraden werk en inkomen;
  • Wsw-raden;
  • Wmo-raden;
  • Adviesraden Sociaal Domein;
  • En andere raden die met werk en inkomen te maken hebben.

Wanneer:   17 mei 2018
Waar:         De Bagijnehof Oosterkerk Koewegje 2, 8021 AG te Zwolle.
Tijd:           Inloop vanaf 13.00 uur.
Start:         13.30 uur.
Einde:       16.30 uur

Voor leden van Mobility is de bijeenkomst kosteloos voor 2 personen. 3de en volgende deelnemers betalen EURO 35,- per persoon. Leden van andere adviesraden betalen EURO 35, –  per persoon voor deze dag. Via ons inschrijfformulier kunt u zich aanmelden. Uw aanmelding is definitief als de inschrijving is ontvangen.