Terugblik Studiedag 29 september 2017

De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingevoerd. Iedereen die kán werken, maar ondersteuning nodig heeft, valt onder de nieuwe wet. De Participatiewet vervangt de WWB, de WSW en een groot deel van de Wajong. Met ingang van 1 januari 2015 ging de WSW op slot. Er komen geen nieuwe Wsw-ers meer. Ook de toegang tot de Wajong is moeilijker geworden. De Participatiewet vindt dat iedereen zo veel mogelijk regulier moet gaan werken.

Daarom organiseerden wij op 29 september een studiedag met als thema: ”Heeft de Participatiewet gebracht wat ervan verwacht werd ” Uit de diverse delen van het land kwamen gedreven vrijwilligers naar Zeist. Wij hebben bijdragen mogen ontvangen van een wethouder, een cliëntenorganisatie en uitvoerders.

Wethouder Victor Everhard van Utrecht heeft een goed verhaal gehouden en gesproken over zijn ervaring als wethouder met de participatiewet. De moeilijkheid van beleidsvrijheid hebben, maar landelijk dit niet altijd zo mogen uitvoeren, liep als rode draad door zijn verhaal..

Branko Hagen van de Landelijke Cliëntenraad leverde een bijdrage met voorbeelden waar inspraak van cliëntorganen zeer belangrijk is. Ook het stellen van de heldere vraag, wat cliëntenraden en brede domein raden van de gemeente nu doen, werd extra benadrukt.
Het was pakkend te zien aan de voorbeelden hoe de diverse domeinen met elkaar zijn vervlochten en hoe je dan soms alleen door maatwerk te leveren iets kan oplossen. Het zou niet nodig moeten zijn als je al vanaf de basis de cliënt erbij betrekt, werd aangegeven en benadrukt. Iets waar onze bezoekers mee op pad konden.

Na de lunch vervolgde het programma met een goede bijdrage van de RSD en de BIGA als voorbeeld hoe in onze regio de werkzaamheden daadwerkelijk op de werkvloer tot stand komen. Daar zijn wat vragen over de onafhankelijkheid, de doorpak-mogelijkheid voor andere bedrijven en ook de gunfactor aan de orde geweest.

Met een panelmoment waar de leden door de zaal bevraagd konden worden is de dag afgesloten met een drankje en een hapje voor de terugreis.

De informatiestukken worden verzonden naar de aanwezigen. De leden van de vereniging ontvangen tijdens de algemene ledenvergadering 28 oktober nog een nadere terugkoppeling. De presentatie van de LCR vindt u hier en die van de RSD hier.