Studiedag op 29 september a.s.

De Participatiewet is per 1 januari 2015 ingevoerd. Iedereen die kán werken, maar ondersteuning nodig heeft, valt onder de nieuwe wet. De Participatiewet vervangt de WWB, de WSW en een groot deel van de Wajong. Met ingang van 1 januari 2015 ging de WSW op slot. Er komen geen nieuwe Wsw-ers meer. Ook de toegang tot de Wajong is moeilijker geworden. De Participatiewet vindt dat iedereen zo veel mogelijk regulier moet gaan werken.

Daarom organiseren wij 29 op september een studiedag met als thema:
”Heeft de Participatiewet gebracht wat ervan verwacht werd ”

Zo veel mogelijk spelers in het veld komen aan het woord:
• De Utrechtse wethouder Victor Everhardt geeft zijn visie op de Participatiewet;
• De LCR bekijkt de wet vanuit cliëntenperspectief;
Leontien Josee van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug gaat in op de rol van de arbeidsmarktregio.

Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle adviesraden die met de Participatiewet te maken hebben:
• Participatieraden;
• Adviesraden werk en inkomen;
• Wsw-raden;
• Wmo-raden;
• Adviesraden Sociaal Domein;
• En andere raden die met werk en inkomen te maken hebben.

Locatie: Gemeentehuis Zeist, Het Rond 1, 3701 HS Zeist. (Routebeschrijving)
Inloop vanaf 09.45 uur.
Het programma start om 10.00 uur en eindigt om 15.30 uur

Voor leden van Mobility is deze bijeenkomst kosteloos voor 2 personen. 3de en volgende deelnemers betalen €50.- per persoon.
Leden van andere adviesraden zijn van harte welkom en betalen € 50, – per persoon. Via het bijgevoegde aanmeldformulier kunt u zich aanmelden. Uw aanmelding is pas definitief als de betaling is ontvangen.

Het inschrijformulier vindt u hier.